Programma's

Over de programma's

Fossiele brandstoffen, die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen. Gemeente Leudal wil daarmee haar steentje bijdragen aan de afspraken uit het Nationale klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar. Ook in Leudal hebben we te maken gehad met overstromingen door het hoogwater in de Maas. Naast hevige regenval krijgen we te maken met stormen, droogte en hittegolven. Alle gemeenten in Nederland zijn bezig om maatregelen te nemen om dat tegen te gaan. Dat is onderdeel van het Nationaal Klimaatakkoord. De gemeenten van Noord- en Midden Limburg werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES).

Duurzaam Leudal bestaat uit een aantal programma’s. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Bedrijven

De bedrijven in Leudal gebruiken het meeste energie. Daar valt dus ook het meeste te besparen. Bedrijven zijn wettelijke verplicht om maatregelen te treffen om energie te besparen. Gemeente Leudal wil samen met de Stichting Groene Economie Limburg bedrijven stimuleren en adviseren om energie te besparen.