Opening Windpark De Kookepan

Op 18 september 2021 was de feestelijke opening van Windpark De Kookepan van Leudal Energie. Het is een windpark in Neer met 3 windturbines. Bijzonder aan het park is dat het 100% coöperatieve windmolens zijn. Dat wil zeggen dat de leden van Leudal Energie volledig eigenaar zijn. Omdat er ieder jaar geld wordt gestort in een omgevingsfonds, kan de omgeving meeprofiteren van de opbrengst. Ze dragen dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Samenwerking
Het windpark is een samenwerking tussen provincie, gemeente en de energie coöperatie. Het doel was om in Limburg een aantal nieuwe windmolens te realiseren en om zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Tijdens de opening werd door de sprekers Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda en door Sander Geelen, de directeur van Geelen Counterflow uit Haelen, benadrukt dat we niet langer kunnen wachten. We moeten nu in actie komen om de verandering van het klimaat te stoppen, anders zijn we te laat.