Skip to main content

Bedrijven

Energiebesparing bij bedrijven is een belangrijk onderwerp. De energiesector en het bedrijfsleven vormen immers de grootste energieverbruikers in ons land. Dat betekent dat er nog veel energie en dus kosten te besparen zijn bij bedrijven. De Rijksoverheid heeft daarom in beleid en wetgeving vastgelegd dat het bedrijfsleven actief de energiebesparing dient op te pakken en waar mogelijk fossiele energie inruilt voor duurzame energie. Energie besparen is dus wettelijk verplicht voor bedrijven.

Zo draagt het bedrijfsleven aanzienlijk bij aan de overkoepelende klimaatdoelstelling om de CO2- uitstoot met 49% terug te dringen in 2030 (in vergelijking tot 1990) en met 95% in 2050. De Europese Unie heeft de doelstelling voor 2030 inmiddels al aangescherpt naar 55%! Met de grote energieverbruikers zijn op Rijksniveau afspraken gemaakt om CO2 uitstoot te verminderen. Het overgrote deel van de bedrijven in Leudal zijn MKB bedrijven en ook die zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om energie te besparen. De Regionale Uitvoerigs Dienst RUD Limburg Noord houdt toezicht op het naleven van die wettelijke regels.

Om ondernemers beter te informeren over de wettelijke verplichtingen maar ook over financiƫle regelingen en concrete maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen Heeft de Stichting Groene Economie Limburg een energieloket geopend dat zich richt op de MKB bedrijven. De Stichting wordt ondersteund door alle gemeenten van Limburg en de provincie. Het loket heeft als doel ondernemers te informeren over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Het energieloket is te vinden via: https://groene-economie.com/energieloket