Skip to main content

Grootschalige opwek

Om fossiele brandstoffen te vervangen is het nodig om over te gaan op het zoveel mogelijk zelf opwekken van duurzame energie. Dat gebeurt voor het grootste deel door windmolens en zonnepanelen op daken. Maar dat is niet genoeg om ons te voorzien van de elektriciteit die we nodig hebben. De verwachting is dat het energieverbruik gaat stijgen doordat er steeds meer elektrische auto’s komen en we steeds meer elektrische gaan verwarmen met warmtepompen. De beste manier om duurzame energie op te wekken kan met windmolens en zonnepanelen op land. In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in Nederland daar een bijdrage aan moet leveren dus ook Leudal.

Voorsprong voor Leudal
Leudal is de 1e gemeente in Limburg, die medewerking heeft verleend om 4 windmolens te bouwen in Neer en daarna de 1e coöperatieve molen van Zuidenwind. Vervolgens is er samenwerking ontstaan met de provincie en de buurgemeenten Weert, Nederweert en Peel- en Maas voor de  ontwikkeling van meer windparken. In Leudal zijn dat windpark Heibloem met 2 turbines van Zuidenwind en windpark De Kookepan met 3 turbines van Leudal Energie. Het unieke van deze 5 nieuwe windmolens is dat deze 100% coöperatief zijn. Dat wil zeggen dat niet alleen de lasten maar ook de lusten voor  de omgeving en de leden van de coöperaties zijn. Alle reeds gebouwde windmolens tellen mee bij de bijdrage die Leudal moet leveren.

Energiekanssenkaart
Voor de ontwikkeling van nieuwe windmolens en zon op land heeft de gemeenteraad een energiekanssenkaart vastgesteld. Op basis van het landschap en de natuur zijn er gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk nieuwe windparken of zonneparken mogelijk zijn en waar niet. Ook zijn er voorwaarden gesteld over de inpassing in het landschap en op welke manier de omgeving moet worden betrokken. Er wordt naar gestreefd dat minimaal 50% van de nieuwe projecten lokaal eigendom moeten zijn.

Omdat de capaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is en omdat Leudal al 10 windmolens heeft worden er de komende jaren geen nieuwe plannen meer in behandeling genomen!