Skip to main content

Duurzaam Leudal

Over Duurzaam Leudal

Leudal wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Gelet op de klimaatverandering is dat niet vanzelfsprekend. Sterker nog: als gevolg van CO₂-uitstoot warmt de aarde op en zien we gevolgen als extreme hitte, droogte en wateroverlast. Dat vraagt om grote veranderingen in ons energiegebruik: maximale energiebesparing, maximaal gebruik van duurzame energie en het in hoog tempo beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. In de gemeente gaan we ons richten op meerdere gebieden, namelijk: aardgasloos Leudal, energie besparen in woningen, energie besparen in bedrijven en zonnepanelen op alle daken.

Om dit streven in goede banen te leiden en de belangrijkste klimaatdoelen (49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-reductie in 2050) te halen, zijn landelijke afspraken vastgelegd in een Klimaatakkoord. Hierin wordt van iedereen gevraagd ‘duurzaam te doen’: van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden. Zo gaan we duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en naar duurzame mobiliteit.

Op deze website kun je uiteenlopende informatie vinden over de gebieden waar we ons als gemeente op richten, maar ook informatie als het gaat om welke leverancier een goede partij is als je zonnepanelen wilt of waarom je wel of niet zou kiezen voor een warmtepomp. Ook vind je informatie hoe je een energiecoach bij jou thuis kunt laten komen om de mogelijkheden te inventariseren en aardgasloos te wonen.

Duurzaam leven hoeft ook niet altijd veel geld te kosten. Het kan je zelfs heel veel opleveren. Kijk maar eens naar de tips over duurzaam afval. Kijk ook eens rond in je eigen huis en omgeving wat je zelf kunt doen. Als gemeente en duurzaamheidspartner adviseren we je graag over de diverse mogelijkheden die bij jouw situatie passen. Daarnaast verwelkomen we alle nieuwe initiatieven en activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Hoe meer mensen meedoen, hoe eerder we onze klimaatdoelen halen.