Skip to main content

Burgerparticipatie in de Warmtetransitie

Het streven om alle huizen in 2050 aardgasloos te maken gaat een grote impact hebben op onze fysieke leefomgeving. Achter de voordeur moet er nog veel gebeuren om dat te bereiken. Tot 2030 ligt in eerste instantie de focus op het zoveel mogelijk isoleren, maar alleen energiebesparing is op lange termijn niet genoeg.

Draagvlak
Elke kern in Leudal stapt op den duur over op een alternatieve warmtebron, weg van aardgas. Dit kan een warmtepomp zijn, en/of een duurzaam gas zoals groengas of waterstof. Hoe dit in een kern of buurt georganiseerd gaat worden, vereist echter een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom startten we in Leudal in een vroeg stadium om jou te informeren over deze opgave. In 2020 zijn we gestart met de campagne ‘Energie besparen. Waarom niet?’, met o.a. een Duurzaamheidskrant en Pop-Up store in Heythuysen. In het voorjaar van 2021 hebben we in 6 kernen (Kelpen-Oler, Buggenum, Heythuysen-Zuid, Roggel, Baexem en Nunhem) een bewonersspel uitgezet genaamd ‘HIER begint het’ i.s.m. klimaatorganisatie HIER opgewekt. Hierin werd je als inwoner uitgedaagd om na te denken over energiebesparing en de overstap naar een andere warmtebron in je eigen huis.

Buurtteams
Uit deze bewonersspellen zijn in sommige kernen Buurtteams ontstaan, waar we in 2021 en 2022 verder mee aan de slag gaan. Om van het ‘Informeren van inwoners’ naar het ‘Samenwerken met inwoners’ te gaan, worden deze Buurtteams waar mogelijk verder ondersteund in het organiseren van buurtavonden, gezamenlijke inkoopacties en uiteindelijk het samen met de gemeente vaststellen van plannen voor de warmtetransitie in hun kern.

Wil jij ook lid worden van een Buurtteam in jouw dorp? Stuur dan je verzoek in, onderaan deze pagina.